Karolina Åkesson, 
Logoped,
Malmö / Lund

Hos Karolina 
får du hjälp 
med din röst 

Karolina är legitimerad logoped,
med lång erfarenhet och stort
intresse för kommunikation.
  
"Alla kan 
förbättra 
sin röst" 

 

Karolina möter många människor
som kan och vill förbättra sin röst!
Karolina Åkesson logoped i Malmö möter en klient

Det kan vara personer som:

°  Har ett röst-krävande yrke

°  Har svag röst
 
°  Ansträngd röst

°  Har svårigheter med att göra sig hörd, vid t.ex. möten, förhandlingar, klientsamtal
 
°  Har behov av röstträning

°  Har tal-rädsla,
och / eller har svårt att tala inför grupper
eller lider av röst-trötthet.
  
°  Har svårigheter med att artikulera / problem med sitt uttal.

°  Behöver utveckla eller förändra sin tal-hastighet


______________________________________________________________

 

Samtalsbehandling / Psykoterapi

Karolina erbjuder samtalsbehandling / psykoterapi-behandling. 
Om du upplever ihållande psykiska besvär / psykisk ohälsa / ökad oro,
som påverkar din funktionsförmåga (eller 
ångest, har svagt självförtroende)
 
Karolina har en basutbildning i psykoterapi - med psykodynamisk inriktning

 

______________________________________________________________

träna ditt uttal

 
Många vuxna får hjälp med att förbättra sitt uttal.

En viktig grupp är vuxna med svenska som andraspråk.


______________________________________________________________

Barn-språk

  Karolina möter en ung klient som får träna sitt uttal 

Det är också barn som är försenade i sin språkutveckling.
 
 
 

 


Bakgrund:

Karolina är utbildad på Lunds Universitet, 
och har under 3 decennier byggt upp en bred erfarenhet:

Hon tjänstgjorde först på Kalmar lasarett, under 90-talet, och har sedan tjänstgjort 17 år inom Skånes Universitetssjukhus.
  
Logoped är en skyddad yrkestitel. Det är Socialstyrelsen som utfärdar yrkeslegitimation.
 
 

Karolina berättar:

- Vi som är logopeder har en 4-årig medicinsk universitetsutbildning.
- Vi hjälper klienter som har problem med rösten, av olika anledningar.
 
Det kan vara till exempel svag röst, rösttrötthet, smärta när man talar.
 
Vissa klienter har problem med stamning, hastigt tal, artikulation / talförmåga, rädsla för att tala, mm. Vi hjälper personer som har svenska som andra språk, och förbättrar deras uttal.

 


 Se även sidan Kontakt

 

Nyheter

2020-05-12

Webbsidan uppdaterad 12 maj 2020.
 
Webb-produktion www.afmalmborg.se