Karolina Åkesson, 
Logoped,
Malmö

Hos Karolina 
får du hjälp 
med din röst.  

Karolina Åkesson är legitimerad logoped: 
med lång erfarenhet och stort intresse
för kommunikation.
  
"Alla kan 
förbättra 
sin röst" 

 

Karolina möter många människor
som kan och vill förbättra sin röst!
Karolina Åkesson logoped i Malmö möter en klient

Det är personer som:

°  Har ett röst-krävande yrke

°  Har svag röst / obehag / smärta
 
°  Ansträngd röst

°  Har svårigheter med att göra sig hörd, vid t.ex. möten, förhandlingar, klientsamtal
 
°  Har behov av att förbättra sin röst

°  Har tal-rädsla,
och / eller har svårt att tala inför grupper
eller lider av röst-trötthet
  
°  Har svårigheter att artikulera / problem med sitt uttal

°  Behöver förändra sin tal-hastighet


______________________________________________________________

 

Träna ditt uttal

Många vuxna får hjälp med att förbättra sitt uttal.

En viktig grupp är vuxna med svenska som andraspråk.
 

______________________________________________________________

 

Samtalsbehandling / Psykoterapi

Karolina erbjuder samtalsbehandling / psykoterapi-behandling. 
Om du upplever psykiska besvär, såsom oro, rädsla, ångest mm, som påverkar din vardag.

 
Karolina har en basutbildning i psykoterapi - med psykodynamisk inriktning, samt KBT.
 
    


Bakgrund:

Karolina är utbildad på Lunds Universitet, 
och har under 3 decennier byggt upp en bred erfarenhet:

Hon tjänstgjorde först på Kalmar lasarett, under 90-talet, och har sedan tjänstgjort 17 år inom Skånes Universitetssjukhus.
  
Logoped är en skyddad yrkestitel. Det är Socialstyrelsen som utfärdar yrkeslegitimation.
 
 

Karolina berättar:

- Vi som är logopeder har en 4-årig medicinsk universitetsutbildning.
- Vi hjälper klienter som har problem med rösten, av olika anledningar.
Det kan vara till exempel svag röst, rösttrötthet, smärta när man talar.
 
Vissa klienter har problem med stamning, hastigt tal, artikulation / talförmåga, rädsla för att tala, mm. Vi hjälper personer som har svenska som andra språk, och förbättrar deras uttal.


 Se även sidan Kontakt

 

 

2022-08-10

Webbsidan uppdaterad 10 augusti 2022.
 
Webb-produktion www.afmalmborg.se